Založte firmu v Anglii

Začněte podnikat ještě dnes a za pouhých 6830 Kč zaregistrujte firmu včetně sídla!Založení firmy nebylo nikdy snadnější. Nevěříte?

Také vám nevyhovuje papírování místo podnikání?

Mnoho živnostníků se snaží povyrůst na střední, nebo i větší firmu. Někdo kvůli lepší image před zákazníky, jiný zase aby v případě problémů nepřišel o osobní majetek. Založení firmy však v České republice v lepším případě potrvá měsíc a překážkou může pro někoho být vysoký základní kapitál 200 000 Kč. Existuje ovšem levnější, rychlejší a efektivnější řešení - založení firmy ve Velké Británii.

Ještě dnes či zítra můžete začít celosvětově podnikat (tedy i v České republice) a to za cenu pouhých 7000 Kč! Nemusíte nikam chodit, zakladatelské dokumenty a výpis z obchodního rejstříku vám pošleme emailem a poštou domů nebo do vaší kanceláře.

Britská Limited jako lepší možnost oproti české s.r.o.

Zapomeňte jednou provždy na chaotickou legislativu, pomalou státní správu a přesuňte své podnikatelské aktivity mimo území ČR. Ptáte se proč?

 • Protože je to možné, volný pohyb služeb a zboží podporuje přímo Evropská unie; stěhování firem z ČR má narůstající trend
 • Protože dosáhnete efektivních úspor díky nízké byrokracii
 • Protože vám to pomůže v další expanzi vašich podnikatelských aktivit po celém světě kdykoli se vám zachce. Velká Británie je celosvětově respektovanou jurisdikcí Evropské unie.
 • Založení firmy je velmi rychlé (tentýž den, kdy podáte žádost)

Založíme firmu ve Velké Británii v pracovní dny za 1 den od přijetí objednávky (při objednání do 11:00 lze stihnout registraci i tentýž den).

Opravdu tak rychle? Jak je to možné?

Protože jediný úřad, se kterým podnikatel při založení firmy ve Velké Británii přijde do styku, je obchodní rejstřík. V Británii neexistují živnostenské listy, společenskou smlouvu není nutné notářsky ověřovat a není třeba přikládat žádné přílohy jako výpis z katastru nemovitostí, potvrzení z banky apod. Britský obchodní rejstřík je plně elektronizován a nové žádosti vyřizuje během několika hodin. Díky nulové byrokracii lze zaregistrovat firmu už za 5 až 7 hodin po podání žádosti obchodnímu rejstříku.

Jaké hlavní výhody získáte přesunem sídla do Velké Británie:

 • Vstřícné a rychlé úředníky, kteří chápou, že jejich plat je vyplácen z Vašich daní
 • Stabilní státní správu, vysoce stabilní právní prostředí
 • Opravdu jednoduché formuláře, které se nemění a které je radost vyplňovat
 • Nízkou byrokracii (jeden úřad)
 • Firma je fakticky anonymní, jednoduše nelze zjistit majitele firmy (vysoká ochrana soukromí)
 • Propracovaný a snadno pochopitelný systém elektronických podání daňových přiznání; daňové přiznání se podává až 12 měsíců po skončení roku
 • Daň z příjmu se odvádí až 9 měsíců po skončení roku
 • Jestliže firma zaplatí daň dříve, než musí, finanční úřad uhradí firmě úrok z úvěru
 • Povinnost přihlásit se k DPH až od hranice obratu £ 79 000 (tedy 2,5 miliónu Kč) - diskutuje se o navýšení na £ 125 000 (tedy 4 milióny Kč)
 • DPH se finančnímu úřadu odvádí až ze zaplacené faktury
 • Velká Británie disponuje velmi širokou sítí smluv o zamezení dvojího zdanění
 • Oproti české s.r.o. ušetříte 200 000 Kč - společnosti typu Limited nemají žádný základní kapitál

ANO, chci využít těchto výhod a založit firmu v Británii

Porovnejte nákladový rozdíl mezi Velkou Británií a Českou republikou:

  Anglie Britská Ltd Česko Česká s.r.o.
Odměna registrační kanceláři nebo advokátovi za založení firmy 1 500 Kč od 20 000 Kč
Státní poplatky 400 Kč (£14) 12 500 Kč
Poskytnutí sídla od 4 700 Kč od 11 000 Kč
Základní vklad není 200 000 Kč
Celkem náklady na
založení firmy a sídlo
6 600 Kč (11 % z průměrné mzdy) 243 500 Kč (1060 % z průměrné mzdy)
Pro srovnání: průměrná měsíční mzda 60 000 Kč (£2000) 23 000 Kč

Zvažujete přestěhování své firmy? Založení Ltd je výhodné hlavně co se týká času stráveného při založení firmy - oproti české nebo slovenské byrokracii. A zároveň je to lacinější.

Co říkají podnikatelé, kteří již Limited mají:

Zřízení Ltd jsem zvolil kvůli absolutně žádné byrokracii. Firmu jsem založil přes agenta i s virtuální kanceláří a přeposíláním pošty.

Firma byla založená za pár hodin a pár korun, kdybych měl zakládat s.r.o., trvalo by to celé týdny, stálo by to mnohonásobně víc peněz (nepočítam jak drahý je volný čas) a to běhání po úřadech...

Za jednu z obrovských výhod považuji i to, že fiskální rok končí po roce od založení firmy, ne na Vánoce jako u nás, kdy všichni mají práce plné zuby a chtěli by prožít klidný konec roku.

Podnikatelské prostředí v Británii se mi fakt velmi líbí!

Jinak pro info, založení Ltd i se sídlem stojí cca 7.000,- Kč (máte to hotové za jeden den a přes internet), založení s.r.o. přijde nejméně na 25.000,- Kč (a je to za měsíc běhání po kdejakých úřadech).

Zlobí Vás dlouhé čekání?

Česká republika patří z východoevropských zemí k ekonomicky nejvíce rozvinutým, přesto se její hospodářství pro byrokratické překážky rozvíjí pomaleji, než by mohlo. Jednou z příčin je komplikované zahájení podnikání, které má svými formálními pravidly blíže k Ukrajině, než Velké Británii nebo Spojeným státům, kde prakticky žádné překážky neexistují a vstup do podnikání je státem maximálně usnadněn. Ekonomická efektivita státu se měří tím, do jaké míry prospívá podnikání společnosti. Česká vláda však rozvoj podnikání brzdí. Zbytečně kladené překážky omezují vznik nových malých firem a způsobují závislost ekonomiky na velkých podnicích.

Zatímco k založení firmy v Anglii je třeba učinit pouze 5 kroků a státu zaplatit cca 400 Kč (£14), v České republice musí podnikatel učinit 28 kroků a státu zaplatit nejméně 12 500 Kč (plus je třeba počítat se základním vkladem 200 000 Kč, který je po dobu registrace firmy blokovaný).

Srovnejte lhůty založení firmy ve Velké Británii a České republice:

  Anglie Britská Ltd Česko Česká s.r.o.
Pesimistická lhůta 3 dny 1 rok
Běžná lhůta 1 den 40 dní
Optimistická lhůta 3 hodiny 14 dní

Dusí vás české úřady?

Díky jednoduchému a přehlednému britskému zákonu o společnostech, pouze jedinému úřadu, se kterým přijdete při zahájení podnikání do styku a rychlé práci registrujících úředníků trvá založení nové firmy v Anglii jen několik hodin. V České republice trvá založení firmy v lepším případě 2-3 týdny, pokud jsou všechny požadované dokumenty předpřipraveny specializovanou poradenskou agenturou nebo advokátem. Pokud si občan zakládá firmu sám, může se její založení protáhnout na několik měsíců. Není výjimkou, že založení „eseróčka“ trvá až půl roku či rok, stačí formální chyby, pro které úředník registraci firmy zamítne a občan se může svého práva domáhat pouze odvoláním k Vrchnímu soudu, u kterého se dostane na řadu po roce čekání. Podnikat však podle zákona nesmí, dokud „eseróčko“ není v obchodním rejstříku zaregistrováno.

A jestliže se chyby dopustí úředník, svého práva se podnikatel v ČR buď nedomůže, nebo domůže komplikovaně a po dlouhé době. Žádnou kompenzaci však od úřadu nedostane ani když podnikateli vznikne škoda. Naopak, když udělá chybu podnikatel, tak to hned na jeho hlavu lítají pokuty, zákazy, usnesení, lhůty a poučení, co vše podnikateli hrozí. Jedinou spolehlivou obranou před nefunkčním úřednickým aparátem je vymanit se z jeho jurisdikce a vstoupit pod ochranu státu, kde je právo vymahatelné a státní správa funkční.

Pro flexibilitu podnikání však není nejpodstatnější samotný proces založení firmy. Osudová může být komunikace s úřady v průběhu aktivního podnikání. Pokud se český podnikatel rozhodne změnit sídlo, změnit jednatele, změnit adresu bydliště jednatele či společníka, přibrat dalšího společníka, nebo naopak z firmy odejít či firmu prodat, jsou jakékoli změny v České republice komplikované, zdlouhavé a drahé. V Anglii tyto změny nic nestojí a jejich provedení trvá jen několik minut - stačí na webu obchodního rejstříku vyplnit formulář a odkliknout.

ANO, chci začít podnikat ještě dnes, nechci čekat měsíc

Jak to funguje

Postup při založení nové firmy je velice jednoduchý:

 1. Vyplnění online formuláře - Do registračního formuláře zadáte údaje k zakládané firmě.
 2. Úhrada poplatků spojených s registrací - Po ověření úplnosti údajů, vytvoření zakladatelských dokumentů a ověření, zda je požadovaný název firmy volný, požádáme o úhradu registrace ve výši 1 900 Kč. V ceně je již zahrnut poplatek britskému obchodnímu rejstříku a za základní služby. Pokud objednáváte další služby (poskytnutí sídla, služby tajemníka, apod.) sdělíme přesnou cenu. Vždy vyžadujeme úhradu zálohy ve výši 7 000 Kč předem. Je-li fakturovaná částka vyšší, lze zbytek doplatit po vzniku firmy. Případné specifické nebo dodatečné požadavky je možné vyřídit individuálně kdykoli později.
 3. Zakladatelská smlouva a stanovy Vytvoření zakladatelských dokumentů - Po zadání údajů a jejich odeslání připravíme veškeré dokumenty nezbytné k registraci firmy v Anglii a předložíme je britskému obchodnímu rejstříku. Obchodní rejstřík obvykle vyřizuje došlé žádosti obratem, nejpozději však do 24 hodin.
 4. Dokončení registrace - Po dokončení registrace firmy Vám emailem zašleme elektronickou verzi zakladatelských dokumentů ve formátu PDF (zakladatelská smlouva, stanovy) a potvrzení o zápisu do obchodního rejstříku s přiděleným IČO, který potvrzuje zápis do obchodního rejstříku. Okamžikem registrace získává firma právní subjektivitu a začíná existovat. Od tohoto okamžiku lze začít obchodovat, nakupovat a prodávat, přijímat a vystavovat faktury a platby, uzavírat smlouvy apod.
 5. V některých případech podpis čestného prohlášení - Protože britská pravidla proti praní peněz z roku 2007 (Anti-Money Laundering) vyžadují prokazatelnou formou potvrdit totožnost zakladatele, který firmu zakládá „na dálku“, je nezbytné se prokázat dokladem totožnosti (např. občanský průkaz a cestovní pas, není třeba překládat do angličtiny, doklady jsou dvojjazyčné) a připojit vlastnoruční podpis pod čestné prohlášení (není třeba notářsky ověřovat). Tato podmínka není nutná při osobní přítomnosti v Británii.
 6. Převzetí registrované firmy - Pokud jste si objednali originály, obdržíte poštou kompletní složku s výpisem z obchodního rejstříku a ostatní související dokumentaci nezbytnou k dalšímu provozu firmy, jestliže jste si objednali dodatečné služby.