Založte firmu v Anglii

Začněte podnikat ještě dnes a za pouhých 6830 Kč zaregistrujte firmu včetně sídla!Anonymní akcie na majitele a ochrana soukromí

Datum publikace: 9. 4. 2010 | Téma: ,

Akcie na majitele umožňují utajit vlastníka firmy, který se rozhodl chránit své soukromí. V České republice mohou být z politických důvodů akcie na majitele zrušeny. Takový krok mnoha lidem naruší soukromí. Jsou tací, kteří nechtějí vypadat jako zbohatlíci a žijí skromně. Zrušení akcií na majitele v tomto směru jistě leckomu ublíží.

Stát opět využil vlastní selhání jako záminku k šikaně občanů a ohrožování jejich osobního soukromí. Pokud mělo být cílem omezení klientelismu, není nic jednoduššího než pustit k veřejným zakázkám pouze zcela transparentní firmy. A nepostihovat poctivé podnikatele, kteří si tuto formu vlastnictví zvolili třeba právě kvůli ochraně svého soukromí, které český stát neumí ochránit, nebo z jiného legitimního důvodu. Zrušení akcií na majitele mj. povede k tomu, že akciové společnosti zavalí nadbytečná administrativa.

Někdejší socialistický stát programově a vždy upřednostňoval zájmy celku nad zájmy jednotlivce. Právě vlastnictví je ze své podstaty soukromá věc, do které nikomu nic není, pokud člověk dodržuje zákony, nezneužívá svá práva k nezákonným účelům a chová se eticky, není důvod ho špehovat a obtěžovat. Každý občan by měl mít právo a možnost si zvolit, zda bude či nebude některé údaje o své osobě zveřejňovat. Anonymní vlastnictví firem tedy již ze své podstaty není nic neslušného.

Představme si, že by internatová aplikace katastru nemovitostí umožnila po zadání jména vyhledat všechny aktuální i bývalé nemovitosti člověkem vlastněné. Jednoduše bychom zadali do vyhledávacího pole jméno souseda a tak zjistili, že kromě vedlejšího bytu vlastní ještě dvě chalupy, malý pozemek, dvě garáže, jeho syn koupil byt a malou kancelář v Brně a dcera sice před pěti lety prodala dům u Prahy, ale za utrženou cenu koupila domek a velký sklad v Mladé Boleslavi. Na internetu bychom mohli zjistit všechny současné i minulé byty, domy, pozemky a komerční objekty kteréhokoli Čecha, včetně data koupě, kupní ceny, naskenovaných všech platných i starých smluv o převodu nemovitosti, znaleckých posudků a smluv o hypotečním úvěru, seznam všech předchozích majitelů dané nemovitosti a jejich osobní údaje (datum narození, historii adres trvalého bydliště, jméno za svobodna, rodinný stav a rodinné příslušníky).

A stejně by vyhledávání fungovalo u automobilů. Na internetu by byl přístupný centrální registr vozidel a každý zájemce by mohl po zadání SPZ zjistit současného i všechny předchozí majitele automobilu, motorky nebo nákladního vozu.

U nemovitostí a automobilů takto detailní vyhledávání zatím není možné, ale u soukromých firem jde o běžnou věc. V internetové aplikaci obchodního rejstříku lze kliknutím na jediné tlačítko zjistit všechny firmy, které člověk vlastní, nebo v minulosti vlastnil a prodal.

Přitom ne každý má zájem zveřejňovat své podíly ve firmách, nebo se jimi dokonce chlubit. Vlastnictví akcií v určitých firmách může být pro akcionáře pouze formou investice. Každá firma má svůj vlastní statutární orgán, který za ni vystupuje a jedná. Vlastník za firmu primárně neodpovídá a ve většině případů, tedy pokud není majoritním akcionářem, konání firmy ani nemůže ovlivnit. Správně by vlastník ani neměl zasahovat do každodenní obchodní činnosti firmy ani jí zakazovat uzavírat konkrétní smlouvy, protože tyto záležitosti má na starosti právě statutární orgán. Je běžné, že vlastník jen očekává, že za svou vloženou investici jednou ročně obdrží dividendu. Nelze se tedy divit, že nechce být s aktivitami firmy vždy a všude spojován.

Jak je to v České republice

Česká republika je ohledně zveřejňování informací o majitelích firem velkorysá. V případě společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) lze zjistit o jejích majitelích vše: kromě jména a současného příjmení též příjmení za svobodna (v případě ženy), adresu současného bydliště a všechna předchozí bydliště, rodné číslo (a tedy i datum narození), výši obchodního podílu včetně všech změn, podpisový vzor (je-li majitel současně statutárním orgánem) apod. Pomocí rodného čísla lze snadno vyhledat obchodní podíly v jiných firmách. Z volně dostupné kompletní účetní závěrky pak lze zjistit nejen hospodářskou situaci firmy, ale třeba i jména jejích věřitelů či dlužníků.

Stačí několik kliknutí myší a můžeme o firmě a jejím majiteli zjistit téměř všechno. V kombinaci s dalšími internetovými databázemi (např. katastrem nemovitostí) získáváme mohutnou zbraň pro vydírání, pomlouvání, špehování či jiné formy obtěžování. Osobnostní práva, zejména právo na osobní svobodu, ochranu soukromí, nedotknutelnost osoby a obydlí, tak mohou být hrubě porušována.

Veškeré údaje o podnikateli lze zjistit z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí, ale k dispozici jsou i neveřejné zdroje informací, jako banky, pojišťovny, rejstřík trestů, registr automobilů, finanční úřad, lékaři a nemocnice, bytové družstvo, registry dlužníků a další databáze. Přístup k osobním informacím má v ČR příliš mnoho osob, což zvyšuje pravděpodobnost úniku citlivých dat na veřejnost, do médií nebo do rukou kriminálních skupin.

V České republice je udržována mentalita „kdo nedělá nic špatného, nemá co skrývat a nepotřebuje soukromí“. Zákonodárce však nehledí na zájmy majitelů, kterým nemusí být dvakrát příjemné, že sousedi vědí o jejich podílech v různých firmách. Jinému nemusí být příjemné, že každý zná jeho přesný věk a datum narození. Ženám může vadit, že každý z obchodního rejstříku zjistí, že je rozvedená či znovu provdaná. V případě rodinných firem si stačí spojit několik na internetu dostupných informací a lze během chvilky zjistit kompletní příbuzenstvo.

Jak je to v Anglii

V Anglii v loňském roce zákon obchodnímu rejstříku zakázal poskytovat komukoli (s výjimkou policie a některých úřadů) adresu bydliště majitelů firem. Nikdo by se tedy neměl dozvědět, kde bydlí. Ti jsou povinni uvádět jen tzv. doručovací adresu, což může být jakákoli adresa s možností doručování, např. kancelář. V důvodové zprávě předložené parlamentu navrhovatel přímo uváděl, že jednatelé a majitelé jsou „vystavováni násilí, zastrašováni či obtěžováni na své domácí adrese novináři, politickými aktivisty, nevyžádanými reklamními nabídkami, nebo se stávali oběťmi zneužití identity, vyděračů, zlodějů-tipařů, únosců atd. Očekává se, že po utajení domácí adresy se zvýší míra ochrany soukromí jednatelů a jejich rodin, jejichž lidská práva, zejména právo na osobní svobodu, ochranu soukromí, nedotknutelnost osoby a obydlí, byla v minulosti zveřejněním adresy bydliště v obchodním rejstříku porušována.“

Jak v Anglii zjistit majitele firmy? Složitě

Existují pouze 3 způsoby, jak zjistit majitele firmy. Žádný z nich není snadný.

  1. Získáním zakladatelské smlouvy – nutno však zdůraznit, že současným majitelem již může být někdo jiný, protože původní vlastník (zakladatel firmy) uvedený v zakladatelské smlouvě mohl svůj podíl odprodat. V zakladatelské smlouvě, která se podepisuje před založením firmy, se přitom vůbec neuvádí adresy zakladatelů (společníků), pouze jejich jména a příjmení. Ostatní identifikační údaje (adresu a datum narození) zná pouze jednatel firmy (statutární orgán), který je nesmí nikomu sdělit (s výjimkou policie a některých úřadů).
  2. Jednou ročně je firma povinna podat rejstříkovému úřadu výroční výkaz (annual return), do kterého se mj. napíšou akcionáři, avšak uvedeno opět bude jen jejich jméno a příjmení. Tyto výkazy si může kdokoli od Obchodního rejstříku vyžádat, avšak nejprve musí projít registrací u Obchodního rejstříku a uhradit správní poplatek, výkazy nelze z internetu stáhnout volně. Obchodní rejstřík zaznamenává, kdo výkazy objednal a ukáže-li se, že dotyčný informace uvedené ve výkazu nezákonně zneužil, může si policie vyžádat údaje o všech osobách, kterým výkazy Obchodní rejstřík poskytl.
  3. Každá firma je povinna vést seznam akcionářů (rejstřík členů), do kterého může každý nahlédnout (avšak za každé nahlédnutí může firma nárokovat malý poplatek). Za vedení seznamu je zodpovědný tajemník firmy, nebo její jednatel, pokud firma tajemníka nemá. V seznamu jsou zaznamenány všechny převody akcií, jediný identifikační údaj uvedený u transakce je však opět jen jméno a příjmení.

Shrnuto: z volně dostupných veřejných zdrojů nelze přímo a snadno zjistit a ověřit, kdo je vlastníkem akcií.

Tato ochrana soukromí je pro většinu majitelů firem v Anglii naprosto dostačující. Neposkytuje příhodné podmínky pro korupci a budování klientelistických vztahů (majitele zjistit lze, i když nesnadno), avšak adresa bydliště, datum narození a další osobní údaje zůstávají utajeny.

Jaké údaje lze zjistit z veřejné části obchodního rejstříku v Anglii dostupné přes internet

  • název firmy
  • sídlo firmy
  • IČO
  • stav firmy (aktivní, návrh na zrušení, zrušená)
  • datum vzniku firmy
  • právní forma
  • předchozí názvy firmy

Příklad internetového výpisu z obchodního rejstříku:

Obchodní rejstřík Anglie

Dotazy a komentáře

Vaše reakce

Email nebude zveřejněn.