Založte firmu v Anglii

Začněte podnikat ještě dnes a za pouhých 6830 Kč zaregistrujte firmu včetně sídla!Webové stránky www.firmavanglii.cz jako informační zdroj na Vysoké škole ekonomické

Datum publikace: 28. 8. 2013

S potěšením informujeme naše zákazníky, že webové stránky www.firmavanglii.cz se stávají oblíbeným zdrojem pro diplomové práce studentů ekonomických a obchodních vysokých škol, zejména Vysoké školy ekonomické.

Žádná dobrá diplomová práce nevznikne tak, že si student sedne a něco napíše z hlavy. Ani ten největší odborník na světě si netroufne publikovat odborný článek či monografii, aniž by vycházel ze zdrojů a tedy na ně samozřejmě odkazoval.

Internet je v dnešní době nepostradatelné místo pro získání zdrojů pro vysokoškolské odborné práce a s radostí vítáme, že právě portál www.firmavanglii.cz se stává místem populárním.

V červnu 2010 proběhla na Vysoké škole ekonomické úspěšná obhajoba diplomové práce Srovnání podmínek pro zacínající podnikatele ve trech zemích Evropské unie. Diplomová práce analyzuje odlišný přístup k podpoře podnikání v České republice a Velké Británii, zejména přístup vlád k malým a středním podnikům a začínajícím podnikatelům. Student činí správný závěr, když konstatuje, že „podnikání ve Velké Británii je jednodušší než u nás“ (tj. v České republice). Z práce dále citujeme: „Podnikání je zde v oblibě a obchodní zákoník je transparentní, přehledný, ničím nepřekvapující. Stejně tak přístup britských úřadů je velmi odlišný od přístupu českých úradů. V Británii se totiž předpokládá, že podnikatelé vykonávají svou činnost poctivě a nehodlají nikoho okrást, tudíž se úřady nesnaží nalézt za každou cenu nějakou chybu a firmu penalizovat. Provádějí kontrolu jen pokud mají podezření, nebo je chyba zřetelná. Také založení společnosti je jednoduché. Registrace probíhá on-line a nemusíme osobně navštívit všechny různé úřady typu Živnostenského jako u nás. Cena za založení s.r.o. je velmi nízká a hlavní výhodou je, že není předepsána výše základního kapitálu, počet zakladatelů, státní příslušnost nebo sídlo společnosti. V tomto je Británie rozhodně napřed.“

V květnu 2012 proběhla na Vysoké škole ekonomické úspěšná obhajoba diplomové práce Analýza služeb ve vybraném turistickém regionu Skotska. Byť se práce věnuje Skotsku, zákonná pravidla pro podnikání jsou shodná s Anglií a student proto může čerpat informace z našeho portálu www.firmavanglii.cz.

V červnu 2012 proběhla na Vysoké škole ekonomické úspěšná obhajoba diplomové práce Optimalizace daňové povinnosti. Diplomová práce se zabývá minimalizací daně. Cílem práce bylo poskytnout návod k využití možností, které poskytují některé státy ve světě, vč. Velké Británie. Jako praktickou ukázku student použil modelovou společnost založenou ve Velké Británii a pak vyčíslil úsporu na dani oproti České republice.

V červnu 2013 proběhla na Vysoké škole ekonomické úspěšná obhajoba bakalářské práce Podnikatelský plán. Student vypracoval podnikatelský plán webového portálu. Jako právní formu se správně rozhodl nezvolit české „eseréčko“, ale britskou Limited. V bakalářské práci student vysvětluje: „Výběr právní formy je zásadním rozhodnutím na začátku každého podnikání, které ovlivňuje celé další působení podnikatele. V České republice podnikatel typicky vybírá, zda podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná, nebo zda založit některou z obchodních společností. Jak později vyplyne z praktické části této práce, autor se však rozhodl jít jinou cestou a pro účely realizace projektu vybral společnost Limited (Ltd).“ Jako hlavní důvody upřednostnění této britské společnosti před českou společností s ručením omezením, student uvedl:

  • vyšší transparentnost britského práva pro zahraniční investory
  • možnost flexibilně a levně vydávat akcie pro investory a zaměstnance
  • společnost lze pohodlně založit a vést, aniž by byla nutná fyzická přítomnost v Anglii

Blahopřejeme k úspěšné obhajobě bakalářské práce a správnému rozhodnutí založit anglickou Limited místo českého eseróčka!

Dotazy a komentáře

Vaše reakce

Email nebude zveřejněn.