Založte firmu v Anglii

Začněte podnikat ještě dnes a za pouhých 6830 Kč zaregistrujte firmu včetně sídla!Jaký živnostenský list na webové stránky?

Datum publikace: 21. 5. 2010 | Téma: ,

V diskuzích na internetu se stále dokola opakuje otázka „Jaký živnostenský list na webové stránky?“. A to i přesto, že novela živnostenského zákona platná od 1. července 2008 udělování podnikatelských oprávnění trochu zjednodušila.

Z dosavadních zkušeností vyplývá, že jednoznačné stanovisko bohužel neexistuje. Ani po placené konzultaci u advokáta nezjistíte pravdu, neboť advokát poskytuje jen nezávazný právní názor. Konečné slovo mají vždy úředníci Živnostenského úřadu. Záleží přitom na výkladu každého úřadu, ba dokonce, každého jednotlivého úředníka. Podnikateli často nezbývá než se buďto podřídit výkladu úředníka nebo absolvovat spor s úřadem a pak řadu let čekat na soudní rozhodnutí.

Pokud dojde ke kontrole z Živnostenského úřadu, zjišťují úředníci z dostupných zdrojů co děláte a jestli na to máte správný živnostenský list. Poptají se sousedů, v sousedních kancelářích nebo přicházejících klientů. Prozkoumají vaše webové stránky, inzeráty v médiích, prohlédnou vydané a přijaté faktury, obchodní, kupní a pracovní smlouvy. Po důkladném proklepnutí vašeho podnikání následuje pokuta.

Pokutou končí každá kontrola. Obvyklá sankce za drobný přestupek je 1 000 Kč nebo 5 000 Kč. Úředníci totiž počítají s tím, že podnikatel se kvůli tisícovce nebude odvolávat a soudit a je rád, že se úředníků zbaví.

Kontrola z Živnostenského úřadu přitom může trvat mnoho dní až týdnů. Cílem je zjistit, zda máte správný živnostenský list. A je zřejmé, že v průběhu podnikání se každý podnikatel nejedenkrát odchýlí od své hlavní činnosti.

Příjmy z affiliate programů

Jaký živnostenský list na affiliate programy? Žeby „reklamní činnost a marketing“? Nebo „zprostředkovatelská činnost“? A nebo „vydavatelská činnost“? A co když na svých webových stránkách propagujete cestovní agentury Invia.cz, Nettravel.cz či prodejce letenek Letuška.cz? Máte snad mít živnostenský list na obor „cestovní agentura“?

Kdo zná odpověď? Kdo správně vyloží zákon? Čekat na pokutu od úředníka Živnostenského úřadu, který problematice vašeho podnikání nerozumí, ale vychází z nařízení ministerstva průmyslu, a následně se odvolat k soudu, který jediný může zákony vykládat? Od okresního soudu se odvolat ke Krajskému soudu, od Krajského k Nejvyššímu soudu?

Nejde jen o zmatky a nepříjemnosti s úřady. Kdo nemá správný živnostenský list, dopouští se podle českých zákonů nepovoleného podnikání. A za něj hrozí nejen vysoká pokuta 500 000 Kč, ale může jít dokonce o trestný čin, za který lze skončit ve vězení.

Bohužel zrušení živnostenského zákona nebo alespoň výraznější omezení byrokratických bariér se v České republice nedočkáme.

Opravdu máte čas celé roky běhat po úřadech a po soudech? Nebo jste začali podnikat, abyste podnikali?

A jak živnostenské listy řeší jinde?

Ve Velké Británii neexistují živnostenské úřady ani živnostenský zákon, neexistují tedy ani živnostenské listy. Podle anglického práva může začít podnikat každý člověk bez zvláštních formalit. Není třeba žádat stát o povolení k podnikání, ledaže se jedná o obchodní činnosti regulované některým zákonem. (Více v článku Podnikání bez živnostenského listu.) Pouze k několika oborům podnikání či určitým profesím je třeba získat od státu zvláštní licenci. Jedná se např. o advokáty, lékaře, realitní či pojišťovací agenty nebo auditory, jimž je licence vydávána na základě vzdělání, praxe v oboru a morálního charakteru a někdy i písemné zkoušky. Veřejnost je chráněna před neodborným (neoprávněným) výkonem dané profese regulatorními zákony, podle nichž nemohou osoby, které poskytly služby bez příslušné licence, vynutit za ně sjednané platby.

Z výše uvedeného vyplývá, že britské zákony jsou mnohem účinnější v ochraně spotřebitele, než český živnostenský zákon. V České republice každý, kdo přijde na úřad a zaplatí úředníkovi 1 000 Kč, obdrží živnostenský list. Následně podnikatelé napříč obory dostávají od úředníků pokuty za chyby nulové společenské nebezpečnosti. Nabízí se proto jediné vysvětlení důvodu živnostenského zákona: alternativní naplňování státní pokladny správními poplatky a pokutami.

Jak tedy v Anglii registruji živnost?

Chcete-li začít podnikat, začnete podnikat. Nikoho nemusíte žádat o povolení. Jedinou vaší povinností vůči státu je nahlásit do 3 měsíců od zahájení podnikání svou samostatně výdělečnou činnost finančnímu úřadu a přihlásit se k platbě daně z příjmů a sociálního pojištění.

Dotazy a komentáře

Vaše reakce

Email nebude zveřejněn.