Založte firmu v Anglii

Začněte podnikat ještě dnes a za pouhých 6830 Kč zaregistrujte firmu včetně sídla!Jak vypadá platný daňový doklad

Datum publikace: 4. 4. 2010 | Téma: ,

Pokud nepoužíváme některý z účetních programů (např. ClearBooks, E-conomic, FreeAgent Central, FreshBooks, Fusion Accounts, KashFlow, Xero) a vystavujeme daňové doklady ručně (např. v Excelu, Wordu), musíme dbát na správný obsah dokladu.

Daňový doklad

Jaké informace jsou na daňovém dokladu vyžadovány?

Co musí obsahovat platný daňový doklad

Aby daňový doklad byl z pohledu finančního úřadu platný, musí obsahovat následující údaje:

Obecně:

 1. identifikační číslo dokladu, které je unikátní a navazuje na předchozí fakturu
 2. datum uskutečnění plnění (dodání)
 3. datum vystavení dokladu (je-li odlišné od data uskutečnění plnění)
 4. jméno, adresu a DIČ dodavatele
 5. jméno a adresu odběratele
 6. typ plnění (např. prodej, prodej na splátky, nájem/leasing/pronájem, atd.)
 7. popis, který identifikuje dodané zboží nebo poskytnutou službu

Pro každou položku (řádku) zvlášť:

 1. množství zboží nebo rozsah poskytnuté služby (např. počet kusů, hodinová sazba)
 2. jednotkovou cenu bez DPH
 3. souhrnnou částku k platbě za položku bez DPH
 4. uplatňovanou sazbu DPH (tedy 0 %, 5 %, 17,5 % nebo tzv. mimo rozsah působnosti DPH)
 5. částku DPH

Celkové vyčíslení (shrnutí):

 1. pro každou uplatněnou sazbu DPH celkovou částku bez DPH
 2. sazbu případné slevy (pokud je poskytnuta)
 3. celkovou částku DPH

Jestliže výše uvedené údaje doklad neobsahuje, nejedná se o platný daňový doklad pro daňové účely a neexistuje žádný právní nárok na vrácení DPH v případě odpočtu.

Bližší vysvětlení obsahu daňového dokladu

Identifikační číslo dokladu:

Každý vystavený doklad musí mít unikátní číslo, podle kterého jej lze později dohledat. Není konkrétně určeno, jak má číslo dokladu vypadat, může tedy obsahovat i písmena a jiné znaky (např. EF-1-10137632).

Častou praxí je přidávat před číslo prefix s písmeny zákazníka. (Např. jsme poskytovateli služeb pro IBM nebo BBC, pro IBM můžeme používat číselnou řadu IBM001, IBM002, atd. Pro BBC zase BBC001, BBC002, atd.)

Datum uskutečnění plnění

Datum uskutečnění plnění je obvykle okamžik dodání zboží či poskytnutí služby. Jestliže vystavujeme daňový doklad za delší časové období, je datum uskutečnění plnění buď shodné s datem vystavení dokladu, nebo přijetí platby, podle toho, co nastane dříve.

Podrobný rozpis položek:

Finanční úřad připouští, že jednotková cena nemusí být vůbec uvedena. Pokud dodávka není rozepsána na položky (např. zákazník detailní rozpis nepožaduje, dodávku nelze rozepsat), je celková cena považována za jednotkovou sazbu.

V takovém případě bude doklad obsahovat:

 • popis poskytnuté služby
 • hrubou částku k platbě bez DPH
 • částku DPH
 • celkovou částku k platbě vč. DPH

Například:

Fees: Contracting Services
20 Days @ £600 per day  Item Amount: £12,000.00
  Sub Total:   £12,000.00
  VAT @ 17.5%:  £2,100.00
  Total to Pay: £14,100.00

Nepovinné údaje (datum splatnosti, sleva, způsob platby):

Kromě data uskutečnění plnění a data vystavení dokladu lze na doklad nepovinně uvést také datum splatnosti. V Británii je za běžnou dobu splatnosti považováno 30 dní.

Payment terms:  Payment within 30 days.

Chceme-li, aby klient zaplatil dříve, můžeme mu nabídnout slevu. Výše slevy je pak povinným obsahem dokladu, např.:

Payment terms:  Cash discount of 5 % if paid within 30 days.

Na dokladu lze uvést platební podmínky určující, jak chceme zaplatit. Například:

Payment should be made within 30 days by money transfer to the account below:
 Barclays Bank
 Sort Code: 20-21-22
 Account No: 12345678
 Reference: Use invoice number

Kdy musím zákazníkovi vydat daňový doklad?

Existuje povinnost vydat daňový doklad za dodané zboží či poskytnutou službu na žádost vždy těm zákazníkům, kteří jsou registrovaní plátci DPH. Zákazníkům, kteří nejsou registrovaní plátci DPH, není třeba daňové doklady vydávat, protože si nemohou nárokovat odpočet DPH a daňové doklady tedy nepotřebují.

Aby nebylo nutné u každého zákazníka zjišťovat, zda je či není plátce DPH, v praxi to znamená buď vydávat daňové doklady jen na přímou žádost zákazníka či automaticky všem.

Pokud zákazník zaplatí v hotovosti, je nutné na dokladu uvést, že platba byla přijata a datum přijetí platby, např.:

The payment has been received from the customer.
The date of receipt: 14/06/2009

Daňový doklad musí být vydán do 30 dnů po uskutečnění plnění.

Co mám dělat, když obdržím neplatný daňový doklad?

Nejjednodušší je vrátit neplatný doklad svému dodavateli a požádat jej, aby doklad opravil a zaslal platný daňový doklad (dodavatelé jsou ze zákona povinni to udělat).

Zjednodušený daňový doklad

U dodávek do £250 vč. DPH lze vydat zjednodušený daňový doklad, který obsahuje:

 1. jméno, adresu a DIČ dodavatele
 2. datum uskutečnění plnění (dodání)
 3. popis, který identifikuje dodané zboží nebo poskytnutou službu
 4. celkovou cenu vč. DPH
 5. sazbu DPH

Fakturace v cizí měně

Daňové doklady lze vystavovat v cizí měně a v cizím jazyce. Částky bez DPH mohou být uvedeny v cizí měně, avšak všechny hodnoty pro účely DPH musí být vyčísleny v librách, přičemž konverze musí být provedena ke dni uskutečnění plnění podle aktuálního směnného kurzu (prodej) uvedeném v celostátních denících nebo pevně stanoveném kurzu vyhlašovaném na každý měsíc Daňovým a celním úřadem (např. pro duben 2010 je vyhlášen kurz české koruny k britské libře 28.128). Použitý kurz musí být uvedený na dokladu.

V případě vystavení dokladu v cizím jazyce, musí poplatník na žádost finančního úřadu přeložit doklad do angličtiny do 30 dnů.

Elektronický daňový doklad

Daňové doklady lze vydávat, přijímat a uchovávat v elektronické podobě. Musí obsahovat stejné údaje jako papírové doklady.

Dotazy a komentáře

Vaše reakce

Email nebude zveřejněn.