Založte firmu v Anglii

Začněte podnikat ještě dnes a za pouhých 6830 Kč zaregistrujte firmu včetně sídla!Zvýšená ochrana soukromí: jednatelé mohou utajit adresu trvalého bydliště

Datum publikace: 2. 10. 2009 | Téma: , , ,

Od 1. října 2009 britský obchodní rejstřík přestal od jednatelů firem vyžadovat zveřejňování trvalého bydliště. Postačí, když jednatelé v obchodním rejstříku uvedou kontaktní adresu.

Adresu trvalého bydliště bude nezbytné rejstříkovému úřadu nadále sdělit, ve veřejném obchodním rejstříku se však neobjeví. Při založení firmy a jmenování nového jednatele se rejstříkovému úřadu oznámí dvě adresy:

  • Doručovací adresa (service address), která bude veřejná a bude uváděna ve výpisech z obchodního rejstříku. Má se jednat o adresu, na kterou může být doručována pošta. Může jít např. o adresu služební kanceláře nebo sídlo firmy.
  • Trvalé bydliště (residential address), které však nebude veřejné. Rejstříkový úřad přestane veřejnosti sdělovat, kde jednatel bydlí. Výjimkou je policie, finanční úřad, konkurzní správce, věřitelé a akcionáři, kterým rejstříkový úřad na základě soudního příkazu trvalé bydliště jednatele odtajní.

Dosavadní adresy bydliště, které o jednatelích obchodní rejstřík eviduje, jsou od 1. října automaticky považovány za tajné a z veřejné části obchodního rejstříku jsou odstraněny.

Na výpisu z obchodního rejstříku se od října uvádí pouze doručovací adresa. Jestliže jednatel obchodnímu rejstříku nově nenahlásil doručovací adresu, nebude na výpisu u jména jednatele uvedena žádná adresa, což může znesnadnit identifikaci např. při otevření bankovního účtu. (Na výpise bude uvedeno pouze jméno jednatele a datum narození.)

Je proto nutné předem promyslet, jakou adresu obchodnímu rejstříku oznámit jako doručovací. Je samozřejmě možné nahlásit jako doručovací adresu trvalé bydliště, jednatel však musí dát výslovný souhlas ke zvěřejnění svého trvalého bydliště v obchodním rejstříku.

Pokud se jednatel prokazuje českým občanským průkazem, na jehož zadní straně je uvedena adresa trvalého bydliště, lze doporučit pro oba účely používat adresu trvalého bydliště, aby se zabránilo problémům při identifikaci. (Pokud jednatel použije výpis z obchodního rejstříku, na kterém je u jeho jména uvedena odlišná adresa, než jakou má v občanském průkazu, může vzniknout pochybnost, zda je daná osoba jednatelem dané firmy.)

Pokud je jednatel občanem státu, jehož právní řád nezná institut trvalého bydliště, lze pro oba účely používat odlišné adresy. Jako trvalé bydliště se uvede „obvyklá adresa bydliště“, na které dotyčný jednatel obvykle bydlí, a doručovací adresou může být kancelář jednatele nebo sídlo firmy.

Dosavadní praxe a důvody změny

Podle zákona o společnostech z roku 1985 musel každý jednatel nahlašovat obchodnímu rejstříku adresu trvalého bydliště. Kdokoliv měl ze zákona právo zjistit adresu bydliště nahlédnutím do veřejného obchodního rejstříku, nebo se dotázat přímo firmy, která byla povinna adresu bydliště jednatele komukoli sdělit.

Podle zákona o společnostech z roku 2006 je od října 2009 adresa bydliště jednatele utajena. Bez výslovného souhlasu jednatele nesmí být jeho trvalé bydliště třetím osobám poskytnuto. Případné porušení tohoto zákazu je sankcionováno. Pokud firma bez souhlasu jednatele zveřejní jeho trvalé bydliště, může ji úřad na ochranu osobních údajů udělit pokutu.

Opatření schválil britský parlament po nátlaku celebrit a jednatelů velkých firem, které podnikají v citlivých sektorech a kteří byli v minulosti vystavováni násilí, zastrašováni či obtěžováni na své domácí adrese novináři, politickými aktivisty, nevyžádanými reklamními nabídkami, nebo se stávali oběťmi zneužití identity, vyděračů, zlodějů-tipařů, únosců atd. Očekává se, že po utajení domácí adresy se zvýší míra ochrany soukromí jednatelů a jejich rodin, jejichž lidská práva, zejména právo na osobní svobodu, ochranu soukromí, nedotknutelnost osoby a obydlí, byla v minulosti zveřejněním adresy bydliště v obchodním rejstříku porušována.

Proto od 1. října 2009 vede obchodní rejstřík dva samostatné registry:

  1. Registr jednatelů s adresou, která bude uchovávána v tajnosti, protože jde o „chráněný údaj“.
  2. Registr jednatelů s adresou, která bude k dispozici veřejnosti.

Ze zákona od 1. října 2009 nesmí anglické firmy nikde ve svých veřejných materiálech uvádět trvalá bydliště svých jednatelů, pokud jednatel neudělí ke zveřejnění výslovný souhlas.

Jak vám můžeme pomoci

Můžeme změnu adres obchodnímu rejstříku oznámit za vás. Stačí uvést adresu, kterou chcete obchodnímu rejstříku nahlásit jako doručovací.

Dotazy a komentáře

Vaše reakce

Email nebude zveřejněn.