Založte firmu v Anglii

Začněte podnikat ještě dnes a za pouhých 6830 Kč zaregistrujte firmu včetně sídla!Ceník provozu firmy v Anglii

Ceny uplatňované na správu firmy, pokud svou firmu spravujete naším prostřednictvím.

Všechny ceny zahrnují správní poplatky úřadům, poštovné do ČR i úhradu našich služeb a jsou konečné.

Registrace domény

.CO.UK (Velká Británie vč. vedení DNS záznamu) 950 Kč na 2 roky

Provoz firmy

Pověřené služby

Asistence (Správa firmy, emailová a telefonická podpora, vč. upozorňování na důležité termíny a změny relevantních zákonů, vyřizování formálních úkonů a zastupování před rejstříkovým úřadem. Naše asistence zaručuje, že všechno bude s vaší firmou v pořádku a nevynecháte žádný termín a povinnosti vůči úřadům.) 3 000 Kč pololetně,
6 000 Kč ročně
(500 Kč měsíčně)

Rejstříkový úřad

Změna adresy sídla, získání nového autentizačního kódu do obchodního rejstříku, reaktivace sídla
Objednat změnu sídla
2 400 Kč
zdarma pro stálé klienty (Asistence)
Změna názvu firmy 2 500 Kč
1 500 Kč pro stálé klienty (Asistence)
Změna ředitele
Objednat změnu ředitele
500 Kč
zdarma pro stálé klienty (Asistence)
Výroční výkaz (annual return)
Objednat annual return
2 500 Kč
zdarma pro stálé klienty (Asistence)
Účetní výkaz (annual accounts)
Objednat annual accounts
1 500 Kč
zdarma pro stálé klienty (Asistence)

Doklady

Originální výpis z obchodního rejstříku bez apostily (certificate of good standing)
– první exemplář 1 900 Kč
– každý další exemplář pro stejnou firmu 500 Kč
Certifikace dokumentů rejstříkovým úřadem (např. zakladatelské smlouvy nebo stanov)
– první strany 1 900 Kč
– každé další strany 500 Kč
Apostilace dokumentů ministerstvem zahraničí (např. vámi dodaného výpisu z obchodního rejstříku)
– prvního dokumentu 3 000 Kč
– každého dalšího dokumentu 1 000 Kč

Přeposílání pošty

Příjem a úschova pošty (v ceně poskytnutí sídla)
Jedno přeposlání zásilky 100 Kč balné + poštovné dle sazebníku britské pošty (100 Kč přeposlání dopisu z Northamptonu, 150 Kč přeposlání dopisu z Londýna, malé balíčky od 200 Kč)

Finanční úřad

Přihlášení na finančním úřadě 1 000 Kč
zdarma pro stálé klienty (Asistence)
Registrace k DPH (VAT) na finančním úřadě v Británii – získání DIČ (VAT number)
(od 1.6.2011 asistenci při registraci k DPH dočasně neposkytujeme)
9 500 Kč

Ochranná známka

Přihlášení ochranné známky (jedna třída) u britského úřadu průmyslového vlastnictví na 10 let 15 500 Kč na 10 let
– každé další třídy 1 800 Kč na 10 let

Zrušení a obnovení společnosti Limited

Výmaz z obchodního rejstříku 5 500 Kč
Obnovení (firma je rušena z moci úřední, nachází se ve stavu Proposal to Strike off)
Objednat obnovení společnosti
4 000 Kč (3. měsíc před zrušením)
8 000 Kč (2. měsíc před zrušením)
12 000 Kč (1. měsíc před zrušením)
Výroční výkaz (annual return) pro firmy ve stavu OVERDUE, vč. pozdní platby po rozhodném datu 3 500 Kč
Účetní výkaz (annual accounts) pro firmy ve stavu OVERDUE, vč. pozdní platby po rozhodném datu 2 500 Kč

Ostatní služby

Hodinová sazba od 750 Kč
Zodpovězení jednoho dotazu od 150 Kč
zdarma pro stálé klienty (Asistence)

Chcete-li se seznámit s naším základním ceníkem založení firmy, pokračujte na ceník založení firmy v Anglii.

Chcete-li se dozvědět ceny firemních dokumentů, pokračujte na ceník firemních dokumentů.