Založte firmu v Anglii

Začněte podnikat ještě dnes a za pouhých 6830 Kč zaregistrujte firmu včetně sídla!Ltd. nebo s.r.o. – nemůžete se rozhodnout?

Přenesení firmy z ČR do Británie znamená značné úspory finanční a časové.

Porovnejte náklady na provoz britské a české firmy:

  Anglie Britská Ltd Česko Česká s.r.o.
Založení a vznik firmy:
Založení firmy £15 / 1 den
vyplnění 1 formuláře s vlastnoručním podpisem, nebo webový formulář
od 12 500 Kč / 40 dní
nutno učinit 28 kroků
Virtuální sídlo, vč. přeposílání pošty od 5 500 Kč ročně od 11 000 Kč ročně
Základní vklad není 200 000 Kč
Změny ve firmě:
Změny základního kapitálu
(navýšení a snížení, změny v obchodních podílech u společníků)
není asi 7000 Kč / 1-3 týdny
nová společenská smlouva formou notářského zápisu; vyplnění formuláře s ověřeným podpisem
Změny u jednatelů a společníků
(změna příjmení či bydliště; odvolání či jmenování)
zdarma / ihned
vyplnění formuláře s vlastnoručním podpisem, nebo webový formulář
asi 7000 Kč / 1-3 týdny
nová společenská smlouva formou notářského zápisu; vyplnění formuláře s ověřeným podpisem
Změna sídla zdarma / ihned
vyplnění formuláře s vlastnoručním podpisem, nebo webový formulář
asi 8000 Kč / 1-3 týdny
souhlas majitele nemovitosti; výpis z katastru nemovitostí; nová společenská smlouva formou notářského zápisu; vyplnění formuláře s ověřeným podpisem
Změna názvu £10 / 1 den
rozhodnutí valné hromady o změně názvu; nová společenská smlouva a stanovy
asi 7000 Kč / 1-3 týdny
nová společenská smlouva formou notářského zápisu; vyplnění formuláře s ověřeným podpisem
Změna předmětu podnikání
(rozšíření podnikatelské činnosti)
není asi 7000 Kč / 1-3 týdny
vyplnění formuláře ŽÚ; vyzvednutí výpisu z ŽR; nová společenská smlouva formou notářského zápisu; vyplnění formuláře s ověřeným podpisem
Zrušení firmy:
Výmaz z obchodního rejstříku £15 / 3 měsíce
vyplnění formuláře s vlastnoručním podpisem, nebo webový formulář
3000 Kč / měsíce až roky

Proč je provoz s.r.o. tak drahý a proč změny trvají dlouho?

Nejvyšší náklady v České republice představují poplatky obchodnímu rejstříku (za zápis společnosti 5000 Kč, za jakoukoli změnu či doplnění 1000 Kč, za výmaz společnosti 3000 Kč). Paradoxně přes vysoké poplatky je právě obchodní rejstřík kvůli pomalosti a liknavosti úředníků nejčastější příčinou zdržování v průběhu podnikání.

Další příčinou zdržování a prodražování průběhu podnikání je nutnost provést většinu změn přes změnu společenské smlouvy či zakladatelské listiny formou notářského zápisu, za který notáři účtují cca 5500 až 7000 Kč. K podpisu nové společenské smlouvy se musí osobně dostavit všichni majitelé firmy.

V případě rozšíření podnikatelských aktivit je třeba čekat na povolení Živnostenského úřadu, který změnu provádí za poplatek 100 Kč.

U změny sídla je třeba pořizovat nový výpis z katastru nemovitostí a získat písemný souhlas majitele nemovitosti.

U každé změny je obvykle nutné sehnat celou řadu dalších potvrzení, která se přikládají jako přílohy k žádostem o provedení změny.

Výše uvedené překážky zcela zbytečně prodražují a zpomalují podnikání v České republice prostřednictvím společnosti s ručením omezeným, které je tak méně efektivním, než podnikání ve Velké Británii prostřednictvím společnosti Limited.

Máme pro Vás řešení: založte britskou firmu a vyhnete se dlouhým čekáním a vysokým poplatkům!