Založte firmu v Anglii

Začněte podnikat ještě dnes a za pouhých 6830 Kč zaregistrujte firmu včetně sídla!Otázky a odpovědi

Všeobecné otázky

Pro jaké obory se nejvíce vyplatí založit firmu v Británii?

Např. pro softwarové firmy, webdesignérská studia, internetové podnikání, SEO konzultanty, příjmy z reklamy a veškeré podnikání spojené s internetem, kde není důležitý osobní kontakt se zákazníkem, dále obchodování, prodej, dovoz a vývoz zboží atd.

Založení firmy

Mohu založit společnost v Británii, když tam nebydlím?

Samozřejmě, vaše bydliště či občanství nehrají žádnou roli, nemusíte ani pocházet z Evropské unie. Díky prostému procesu a svižným úředníkům je Velká Británie jednou z nejpopulárnějších zemí světa pro založení společnosti.

Musím vycestovat do Anglie při zakládání společnosti, nebo později při její činnosti?

Nemusíte nikam cestovat, vše vyřídíme za vás, od zápisu do obchodního rejstříku až po přihlášení na finančním úřadě. Všechny formality lze zvládnout během několika dní.

Mohu založit v Česku pobočku své britské společnosti?

Ano je to možné. Založení pobočky (organizační složky) se řídí obchodním zákoníkem. Potřebujete k tomu originální výpis z obchodního rejstříku opatřený apostilou.

Fungování firmy

Potřebuji tajemníka?

Obvykle nepotřebujete tajemníka. Tajemník pro anglické Limited není povinný, pokud ho ustavíte, může vás to v některých situacích zdržovat (je nutný jeho podpis pod některými dokumenty, pokud tajemník není jmenován, podepisuje jen ředitel). U malých společností obsazení této funkce není nezbytné.

Účetnictví a daně

Kde zdaním svůj zisk?

Když zřídíte v České republice pobočku (organizační složku) bude váš zisk zdaněn zde. Samozřejmě, že v tomto případě již nebudete ve Velké Británii platit žádnou daň ze zisku. V případě, že podnikáte z Velké Británie, vztahují se na vás daňové zákony Velké Británie.

Kdy se musím přihlásit na finančním úřadu?

Jakmile začnete fakticky podnikat (fakturovat, přijímat platby apod.), tedy jakmile vaše účetnictví zaznamená první „významné účetní pohyby“, musíte se do 3 měsíců přihlásit na finančním úřadu. Registraci můžeme provést za vás.

Pokud již po vzniku společnosti víte, že chcete podnikat, doporučujeme na finanční úřad poslat přihlášku dříve, pokud by přihláška obsahovala formální či obsahové chyby, zůstane dostatek času pro jejich nápravu. Nenechávejte prosím odeslání přihlášky na poslední chvíli.

Co je spící společnost (dormant limited)?

Spící společnost je společnost, která nemá žádné „významné účetní pohyby“ v průběhu účetního období. Významnými účetními pohyby se myslí jakékoli účetní pohyby s výjimkou nákladů nezbytných pro udržení společnosti. Mezi tyto náklady se počítá základní vklad složený před vznikem společnosti, správní poplatek obchodnímu rejstříku za založení společnosti a správní poplatek za podání výročního výkazu.

Spící společnost tedy nesmí mít žádné účetní operace, v opačném případě přestává být spící.

Nejčastějším důvodem pro přechod na spící společnost je ochrana obchodního jména nebo názvu produktu pro budoucí podnikání. Akcie takovéto společnosti bývají drženy holdingovou společností.

Spící společnost musí místo účetní závěrky (annual accounts) podávat tzv. dormant accounts, který obsahuje velmi málo informací, zejména údaj o majetku a akciích.