Založte firmu v Anglii

Začněte podnikat ještě dnes a za pouhých 6830 Kč zaregistrujte firmu včetně sídla!Finanční úřad

Všeobecné otázky

Co musím po založení společnosti udělat? Co potřebuji k registraci u finančního úřadu?

Finanční úřad obvykle posílá všechny potřebné formuláře vč. návodu na vyplnění automaticky do 1-2 měsíců od vzniku společnosti. Měli byste obdržet zejména formulář CT41G, který je třeba vyplnit. Pokud jste žádné formuláře nedostali ani po 2 měsících, doporučujeme telefonicky kontaktovat místně příslušný finanční úřad. Můžete také požádat o pomoc nás.

Jaké jsou roční povinnosti společnosti?

Povinnosti jsou různé v závislosti na typu podnikání, zda máte zaměstnance apod. Povinnosti pro všechny společnosti:

  • Roční účetní závěrka (úplná pro Finanční úřad, zkrácená pro Obchodní rejstřík)
  • Výroční výkaz pro Obchodní rejstřík
  • Daňové přiznání na formuláři CT 600 pro Finanční úřad
  • Přiznání k DPH, je-li společnost plátcem DPH

Kdy se podává daňové přiznání?

Daňové přiznání se podává nejpozději do 12 měsíců po skončení účetního období. Účetní období obvykle začíná dnem vzniku společnosti.