Založte firmu v Anglii

Začněte podnikat ještě dnes a za pouhých 6830 Kč zaregistrujte firmu včetně sídla!Ředitelé (jednatelé)

Všeobecné otázky

Kdo je ředitel?

Ředitel je statutární orgán společnosti. Jde o obdobu jednatele v české společnosti s ručením omezeným. Někteří překladatelé proto do češtiny anglické „director“ překládají jako „jednatel“, což je významově přesnější překlad, než „ředitel“, které má v češtině odlišný význam.

Jaké jsou základní povinnosti ředitele vůči úřadům?

Povinností ředitele je mj. zajišťovat podávání každoročních hlášení Obchodnímu rejstříku. Nebude-li společnost tyto povinnosti plnit, může být proti osobě ředitele zahájeno stíhání za neplnění zákonných povinností. Za jejich plnění je zodpovědný vždy ředitel. Je proto nezbytné si v celé šíři uvědomit osobní rozsah odpovědnosti z výkonu funkce ředitele. Soud může zakázat těmto osobám výkon funkce ředitele jiných společností ve Velké Británii na dobu 5 let.

Ředitel má osobní dluhy. Exekutor zabavil obchodní podíl na společnosti, která je registrovaná v jiné zemi EU. Musí ředitel své dluhy nahlásit britskému Obchodnímu rejstříku?

Jeho osobní dluhy a dluhy jeho zahraničních společností nejsou důležité pro britský Obchodní rejstřík. Není předepsán žádný postup k hlášení těchto záležitostí.