Založte firmu v Anglii

Začněte podnikat ještě dnes a za pouhých 6830 Kč zaregistrujte firmu včetně sídla!Objednávka účetní závěrky

Objednejte podání účetní závěrky (annual accounts) obchodnímu rejstříku.

Annual Accounts pro malé společnosti je roční zkrácená účetní závěrka s poznámkami. Pro malé společnosti nejsou požadovány auditorská zpráva ani výroční zpráva. Malou společností se rozumí společnost s obratem nižším než 6,5 milionu liber a méně než 50 zaměstnanci.

Zákonnou lhůtou pro podání účetní závěrky je poslední den v měsíci výročí, kdy společnost vznikla (tzv. referenční den), s možností podat závěrku ve lhůtě do 9 měsíců (poprvé tedy 22 měsíců po zápisu do obchodního rejstříku).


Kontaktní formulář
  1. Tento kontaktní formulář využijte pro kontaktování naší zákaznické podpory. Můžete nám zasílat dotazy k naší nabídce služeb, požadavky na řešení problémů apod. Jestliže se zpráva týká konkrétní anglické firmy, uveďte její název a IČO. Odpověď vám přijde e-mailem.
  2. *
  3. *
  4. (Předmět zprávy: téma dotazu, číslo objednávky, název služby apod., max. 50 znaků)
  5. *
  6. *