Založte firmu v Anglii

Začněte podnikat ještě dnes a za pouhých 6830 Kč zaregistrujte firmu včetně sídla!Online poradna

V online poradně můžete položit otázky týkající se anglické firmy (společnosti Limited) nebo fungování organizační složky v České republice.

Tuto službu poskytujeme jen k obecné problematice založení a provozu firmy, obchodního práva, účetnictví, daně z příjmů, DPH a není určena pro případy rozsáhlých a komplikovaných právních, účetních a daňových dotazů, které vyžadují spíše osobní projednání, detailní seznámení se s případem a přípravu podkladových materiálů, které přísluší specializovaným právním, účetním nebo daňovým kancelářím. Pro podrobný rozbor Vaší situace je proto lepší si sednout s některým odborníkem na danou problematiku osobně.

Dotazy našich klientů zodpovídáme přednostně. Naším klientem se můžete stát i Vy. Dotazy zodpovídáme podle aktuální vytíženosti elektronické poradny. Vzhledem k charakteru a formulaci dotazů a provozním možnostem může v některých případech od zaslání vašeho dotazu k zaslání odpovědi z naší strany uplynout i několik dní.

Jaké otázky zodpovídáme:

 • založení a provoz společnosti Limited ve Velké Británii,
 • založení organizační složky britské společnosti Limited v České republice,
 • apostilace (apostila) výpisu z obchodního rejstříku společnosti Limited.

Konzultace:

Vážení zákazníci,

Odpovědi na většinu svých otázek naleznete ve volném režimu na našich webových stránkách www.firmavanglii.cz případně je lze snadno vyhledat na internetu. Z důvodů cenové dostupnosti držíme cenu založení firmy v Anglii co nejníže a není v našich provozních možnostech poskytovat poradenství zdarma. Na našich webových stránkách je uveden dostatek informací k vyjasnění si pojmů a pochopení fungování britské firmy LTD, vč. podrobného přehledu povinností vůči britským úřadům.

Pakliže se přesto domníváte, že potřebujete své otázky s námi konzultovat, za zodpovězení 1 otázky si účtujeme předem jednorázově 150 Kč za 1 odpověď o maximální délce 100 slov. Pokud by vzhledem ke komplikovanosti dotazu měla cena činit více, budete na tuto skutečnost před vypracováním odpovědi e-mailem předem upozorněni. Pokud si do 90 dnů od zaslání odpovědi u nás objednáte založení firmy nebo jinou službu v ceně alespoň 7000 Kč, bude výsledná cena snížena o zaplacenou částku za konzultaci (např. místo 7000 Kč zaplatíte jen 6850 Kč, 6700 Kč atd.).

Tato poradna není určena pro případy rozsáhlých a komplikovaných dotazů, které vyžadují spíše osobní projednání. Pokud usoudíme, že v rámci této služby nebude možné se vaším dotazem kvalifikovaně zabývat, zašleme vám e-mailem o tomto zprávu.

Poradna se dobře rozběhla a zavalili jste nás hromadou otázek. Jelikož se některé opakují, rozhodli jsme se zde zveřejnit některé z nich včetně odpovědí. Ovšem bez údajů tazatelů, zachování anonymity tazatelů je pro nás závazné a důležité. Neberte to tak, že se nám nechce odpovídat. Ale zde zveřejněné dotazy se v různých variantách opakují a odpovědi na ně zabírají čas, který je možno věnovat složitějším dotazům a řešením specifických případů. Děkujeme za pochopení.

Jak postupovat, máte-li o poskytnutí placeného poradenství touto formou zájem?

 1. přesným způsobem zformulujte dotaz (nebo dotazy) a vložte zde do formuláře nebo zašlete e-mailem
 2. uveďte své fakturační údaje, příp. zmiňte, že na faktuře si nepřejete uvést Vaše údaje (část odběratele na faktuře ponecháme prázdnou – anonymní dotaz)
 3. obdržíte fakturu s částkou dle počtu dotazů; odpovědi můžete očekávat po zaplacení.
Kontaktní formulář
 1. Tento kontaktní formulář využijte pro kontaktování naší zákaznické podpory. Můžete nám zasílat dotazy k naší nabídce služeb, požadavky na řešení problémů apod. Jestliže se zpráva týká konkrétní anglické firmy, uveďte její název a IČO. Odpověď vám přijde e-mailem.
 2. *
 3. *
 4. (Předmět zprávy: téma dotazu, číslo objednávky, název služby apod., max. 50 znaků)
 5. *
 6. *