Založte firmu v Anglii

Začněte podnikat ještě dnes a za pouhých 6830 Kč zaregistrujte firmu včetně sídla!Porovnání založení s.r.o. a Ltd. v přehledné tabulce

Minimální kroky, které musí podnikatel učinit pro vznik firmy u jednoduchých podnikání, kdy nejsou potřebná speciální povolení (koncese, licence apod.)

Pro založení firmy musí podnikatel v České republice oběhnout celkem šest různých instancí (některé i vícekrát) a vznik firmy trvá asi měsíc.

Ve Velké Británii stačí kontaktovat pouze obchodní rejstřík a vznik firmy trvá 1 den.

  Anglie Britská Ltd. Česko Česká s.r.o.
Založení 1. sepsat zakladatelskou smlouvu – stačí stáhnout vzor z internetu;
2. vlastnoručně podepsat
Úřad: notář
Poplatek státu: 5500 až 7000 Kč
Typická lhůta: 1 den
1. sepsat společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu formou notářského zápisu;
2. podpis ověřený notářem, nutná osobní přítomnost všech společníků;
3. zaplatit poplatek
Různá potvrzení není třeba 4. sepsat 1x prohlášení správce vkladu;
5. sepsat 1x podpisové vzory jednatelů;
6. sepsat 1x čestné prohlášení jednatelů;
7. sepsat 1x souhlas se zápisem do OR
Různá potvrzení není třeba Úřad: notář
Poplatek státu: od 252 Kč až tisíce korun
8. 2x opisy společenské smlouvy;
9. ověřit podpis na prohlášení správce vkladu;
10. ověřit podpisy na podpisových vzorech jednatelů;
11. ověřit podpisy na čestném prohlášení jednatelů;
12. ověřit podpis na souhlasu se zápisem do OR;
13. ověřit podpis navrhovatele na formuláři zápisu do obchodního rejstříku
Různá potvrzení není třeba Úřad: majitel nemovitosti
14. sepsat 2x souhlas majitele nemovitosti;
15. vlastnoručně podepsat
Různá potvrzení není třeba Úřad: CzechPoint
Poplatek státu: od 250 Kč
Typická lhůta: 1 den
16. 2x výpis z katastru nemovitostí;
17. výpis z rejstříku trestů všech jednatelů
Základní kapitál není Úřad: banky
Poplatek: 500 Kč (poplatek bance za potvrzení)
Typická lhůta: 1 den
18. vybrat z účtu 200000 Kč;
19. otevřít zvláštní účet a vložit vklad – bude blokován, nelze disponovat dokud s.r.o. není zapsáno;
20. banka vydá potvrzení o složení vkladu
Živnostenské oprávnění odpadá (v Británii neexistují živnostenské listy ani živnostenské úřady) Úřad: Živnostenský úřad
Poplatek státu: 1000 Kč
Typická lhůta: týden
(existují stovky různých živností a oborů, pro každý platí jiná pravidla – možná komplikace a zdržení)
21. vyplnit formulář žádosti o živnostenské oprávnění;
22. zaplatit v pokladně poplatek;
23. po 5 pracovních dnech vyzvednout hotový Výpis z živnostenského rejstříku nebo počkat až přijde poštou
Vznik Úřad: Obchodní rejstřík
Poplatek státu: 450 Kč
Typická lhůta: 1 den
3. vyplnit formulář zápisu do obchodního rejstříku;
4. zaplatit kreditkou poplatek
Úřad: Krajský soud (Obchodní rejstřík)
Poplatek státu: 5000
Typická lhůta: 1-3 týdny
24. vyplnit formulář zápisu do obchodního rejstříku;
25. zaplatit v pokladně poplatek
Vznik není Úřad: Krajský soud (Sbírka listina)
26. naskenovat a emailem odeslat společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu a podpisové vzory jednatelů
Živnostenské oprávnění není Úřad: Živnostenský úřad
Typická lhůta: 1 den
27. s výpisem z OR zajít na ŽÚ pro nový výpis z živnostenského rejstříku
Daně Úřad: Finanční úřad
Typická lhůta: 1 den
5. vyplnit registrační formulář
Úřad: Finanční úřad
Poplatek státu: 100 Kč (za výpis z OR)
Typická lhůta: 1 den
28. vyplnit registrační formulář a přiložit výpis z OR a kopii smlouvy s bankou
Celkem cena: státní poplatek 450 Kč státní poplatky od 12500 Kč
Celkem doba: doba registrace 1-2 dny doba registrace asi měsíc
Počet kroků: 5 kroků 28 kroků