Založte firmu v Anglii

Začněte podnikat ještě dnes a za pouhých 6830 Kč zaregistrujte firmu včetně sídla!Proč nepodnikat prostřednictvím české s.r.o.?

Podnikání prostřednictvím nemotorného s.r.o. se může v mnoha případech nevyplatit. Do nemilé situace se lze dostat zejména při jakékoli změně během podnikání. Typicky českého (dědice rakousko-uherského a komunistického) byrokratického obtěžování se totiž nelze zbavit a času na vydělávání peněz tak zůstává mnohem méně, než při ignorování české přebujelé a každoročně narůstající administrativy.

Zde uvádíme příklady komplikací a překážek, které Česká republika klade při podnikání „eseróčkům“:

Rozšíření podnikatelských aktivit

s.r.o. smí podnikat pouze v tom oboru, na které získalo povolení od státu. Rozhodne-li se majitel rozšířit podnikání o další činnost, musí stát požádat o nové povolení. Tuto změnu musí nahlásit živnostenskému úřadu a obchodnímu rejstříku. Poplatek za provedení změny činí 100 Kč pro živnostenský rejstřík a 1000 Kč pro obchodní rejstřík, kromě toho musí změnit u notáře společenskou smlouvu či zakladatelskou listinu, notář si naúčtuje cca 6000 Kč za notářský zápis, aktualizovanou společenskou smlouvu musí přijít osobně podepsat všichni společníci.

Lhůta: živnostenský úřad nový obor podnikání přidá do 1 týdne, obchodní rejstřík změnu provede do 1-2 týdnů. Náklady: asi 7000 Kč.

Toto martýrium je třeba podstoupit pokaždé, kdy se s.r.o. rozhodne rozšířit svou podnikatelskou činnost.

Ve Velké Británii neexistují živnostenské listy, společnosti Ltd. mohou podnikat prakticky v čemkoli bez povolení a jakýchkoli omezení. Předmět podnikání se při založení Ltd. nikam nehlásí.

Majitelka nebo jednatelka se vdá a změní příjmení

Změnu příjmení je nezbytné pod hrozbou pokuty nahlásit živnostenskému úřadu a obchodnímu rejstříku. Poplatek za provedení změny činí 1000 Kč pro obchodní rejstřík, kromě toho je třeba změnit u notáře společenskou smlouvu či zakladatelskou listinu, notář si naúčtuje cca 6000 Kč za notářský zápis, aktualizovanou společenskou smlouvu musí přijít osobně podepsat všichni společníci.

Lhůta: živnostenský úřad změnu příjmení provede obratem, obchodní rejstřík do 1-2 týdnů. Náklady: asi 7000 Kč.

Toto martýrium je třeba podstoupit pokaždé, kdy některá z jednatelek či majitelek změní příjmení.

Ve Velké Británii stačí nahlásit změnu příjmení obchodnímu rejstříku na jednoduchém formuláři vlastnoručně podepsaném, nebo online ve webovém rozhraní obchodního rejstříku. Změna je provedena obratem.

Změna sídla s.r.o.

Změnu sídla lze provést pouze změnou společenské smlouvy či zakladatelské listiny u notáře, notář si naúčtuje cca 6000 Kč, aktualizovanou společenskou smlouvu musí přijít osobně podepsat všichni společníci. Nová verze se posílá na obchodní rejstřík. Kromě toho se přikládá nový výpis z katastru nemovitostí (100 Kč) a souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla s.r.o. Změna sídla se musí zvlášť nahlásit na všech úřadech (vedle Obchodního rejstříku, též Živnostenskému úřadu, Finančnímu úřadu, a ostatním úřadům, jestliže má s.r.o. zaměstnance).

Lhůta: Obchodní rejstřík změnu provede do 1-2 týdnů + 15 pracovních dní na odvolání. Náklady: asi 8000 Kč.

Ve Velké Británii stačí vyplnit změnový formulář a přes webové rozhraní zaslat obchodnímu rejstříku.

Navýšení nebo snížení základního kapitálu

Změnu základního kapitálu je třeba učinit u notáře změnou společenské smlouvy či zakladatelské listiny, notář si naúčtuje cca 6000 Kč za notářský zápis, aktualizovanou společenskou smlouvu musí přijít osobně podepsat všichni společníci. Nová verze se posílá na obchodní rejstřík, který za provedení změny účtuje 1000 Kč.

Ve Velké Británii bylo od 1.1.2010 od základního kapitálu v případě Ltd upuštěno, postačí po vzniku firmy vydat 1 akcii v libovolné nominální hodnotě (např. £1).