Založte firmu v Anglii

Začněte podnikat ještě dnes a za pouhých 6830 Kč zaregistrujte firmu včetně sídla!Právní upozornění

Informace (dále „informace“) uvedené na webových stránkách www.firmavanglii.cz (dále „stránky“) jsou pouze informativní a mají obecný charakter; nemají a nemohou sloužit jako právní rady. Používáním stránek ani případným zasláním informací nevzniká žádný právní vztah mezi provozovatelem stránek a čtenářem.

Informace jsou poskytovány bez jakýchkoli záruk, provozovatel stránek nemůže nést žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou využitím či aplikací informací na stránkách uvedených. Před použitím informací na konkrétní případ v praxi doporučujeme předchozí konzultaci s nezávislým právním odborníkem, při které budou zváženy všechny aspekty konkrétního případu.

Tyto stránky nenahrazují odborné poradenství. Informace mají obecný charakter a jejich aplikace na jednotlivé případy bude závislá na konkrétních okolnostech. Pro případ, že informace poslouží jako podklad pro Vaše rozhodování, Vám doporučujeme konzultaci s příslušným odborníkem. Z uvedeného důvodu nemůžeme převzít odpovědnost za případné ztráty, které by vznikly v důsledku rozhodnutí spočívajícího pouze na základě výše uvedených informací.