Založte firmu v Anglii

Začněte podnikat ještě dnes a za pouhých 6830 Kč zaregistrujte firmu včetně sídla!Výhody britské firmy (Ltd) oproti české firmě (s.r.o.)

Velká Británie = malá regulace, málo byrokracie a málo administrativních povinností

Česká republika = vysoká státní regulace, vysoká byrokracie, mnoho administrativních povinností

  Anglie Velká Británie Česko Česká republika
Založení firmy:
Způsob založení firmy Yes Na dálku, bez osobní přítomnosti No Pouze prostřednictvím notáře, ke kterému se musejí osobně dostavit všichni zakladatelé
Rychlost založení firmy Yes Firma bude založena do 1 dne No Firma bude založena nejdříve za měsíc
Nutnost složit vklad před založením firmy Yes NE No ANO, 200 000 Kč
Minimální základní kapitál Yes NE No ANO, 200 000 Kč
Nutnost výpisu z rejstříku trestů pro jednatele Yes NE No ANO
Nutnost výpisu z katastru nemovitostí pro potvrzení sídla Yes NE No ANO
Obchodní rejstřík:
Změny v obchodním rejstříku Yes Změny probíhají obratem pouhým vyplněním a odkliknutím formuláře v online aplikaci Obchodního rejstříku No Všechny změny trvají minimálně týdny a pouze prostřednictvím notáře (notářského zápisu)
Anonymita majitele v rejstříku Yes ANO, jména vlastníků firmy nejsou zveřejňována, majitele nelze z rejstříku zjistit No NE, jméno, příjmení za svobodna, rodinný stav, adresa bydliště, rodné číslo a obchodní podíl jsou veřejně dostupné informace (za celou historii firmy)
Provoz firmy:
Převod podílů na jiné osoby Yes Majitelé drží akcie na jméno, které jsou snadno a bez čekání převoditelné (není třeba žádnému úřadu převody akcií oznamovat) No Společníci drží obchodní podíly, které jsou komplikovaně převoditelné (jen prostřednictvím notáře, změnu je nutné oznámit obchodnímu rejstříku, změna trvá týdny)
Maximální počet firem s 1 společníkem Yes Bez omezení No 1 člověk může vlastnit maximálně 3 firmy
Může firma s jediným společníkem založit jinou firmu? Yes ANO No NE
Může být jednatelem právnická osoba? Yes ANO No NE
Povolené obory podnikání Yes Britská Limited může podnikat v čemkoli bez omezení (s výjimkou několika licencovaných činností) No Pouze činnosti povolené živnostenským úřadem. Chce-li firma rozšířit podnikání, musí projít komplikovanou přeregistrací u notáře, na živnostenském úřadu a obchodním rejstříku (nutno dokládat kvalifikaci)
Zrušení firmy Yes Jen 3 měsíce No Měsíce až roky
Legislativa:
Státní zásahy Yes Stát zasahuje do řízení firem minimálně No Stát zasahuje do řízení firem příliš, což snižuje efektivitu podnikání
Daně:
Nutná registrace na finančním úřadě i neaktivních (nepodnikajících) firem Yes NE No ANO
Podání daňového přiznání z příjmů Yes Do 12 měsíců po skončení roku No Do 3 měsíců po skončení roku
Odvod daně z příjmů Yes Do 9 měsíců po skončení roku No Do 3 měsíců po skončení roku
Povinná registrace k DPH Yes Po dosažení obratu 2,5 mil. Kč No Po dosažení obratu 1 mil. Kč
Odvody DPH Yes Firmy odvádí DPH státu až ze zaplacené faktury No Firmy musí odvést DPH státu ze své kapsy (i když zákazník fakturu nezaplatí)

Další výhody britské Limited

 • Před ani po založení firmy není třeba osobně chodit na žádný úřad, všechny úkony se vyřizují online přes webové rozhraní Obchodního rejstříku a Finančního úřadu, případně poštou (na papírových formulářích postačí vlastnoruční podpis jednatele nebo jiné zodpovědné osoby, úřady nevyžadují notářské ověření). Od papírových formulářů je však ustupováno ve prospěch internetových formulářů.
 • Po založení firma obdrží poštou od Finančního úřadu obálku s formuláři, které obsahují přihlášku k registraci na finančním úřadě – formulář stačí vyplnit a odeslat poštou zpět. Na finanční úřad se osobně nechodí.
 • Není třeba se registrovat na finančním úřadě, dokud firma opravdu nezačne podnikat (typickým důvodem je založení spící firmy pro ochranu obchodního jména pro budoucí podnikání).
 • Daňové přiznání se podává online přes webové rozhraní finančního úřadu. Registrační údaje do internetové aplikace přijdou poštou.
 • U malých firem do obratu 200 mil. Kč není obvyklé, aby jim finanční úřad kontroloval účetnictví. Případné nesrovnalosti lze vyřešit telefonicky nebo písemně, není třeba osobně chodit na finanční úřad. Úředníci poskytují velkorysé lhůty pro případné opravy daňového přiznání.
 • Jestliže firma uhradí daň z příjmu dříve, než musí (před splatností daně), finanční úřad firmě zaplatí úrok z úvěru. Pokud firma na dani odvede více, vrátí finanční úřad přeplatek zpět a firmě zaplatí úroky z přeplatku.

Britští podnikatelé mají jednodušší život (narozdíl od ČR)

 • V Británii neplatí české pravidlo o fiktivním doručování (= když v ČR poštovní doručovatelka nezastihne adresáta v dopoledních hodinách doma, vrátí dopis odesílateli, ale dopis se považuje ze zákona za „doručený“. Občan se tak může ocitnout v nemilé situaci, pokud odjede na dovolenou, služební cestu, zahraniční stáž, nebo je mimo domov z jiných důvodů. O dopisu od státního či obecního úřadu, banky, pojišťovny atd. se vůbec nedozví. Dopis je však doručený, přijatý a přečtený, přestože nebyl doručený, přijatý a přečtený.). Naopak ve Velké Británii se zásilky prostě vhazují do schránky adresáta bez ohledu na to, jestli jsou doporučené nebo obyčejné. Díky tomu mohou Britové bez obav cestovat mimo domov a celosvětově obchodovat. Všechny úřední dopisy najdou po návratu domů ve své schránce. (Pokud by český úřad zaslal do Anglie dopis s červeným pruhem do vlastních rukou, britský pošťák dopis jednoduše vhodí i s doručenkou do schránky. Je na vůli adresáta, zda přijetí dopisu potvrdí. V Anglii totiž neplatí české zákony.)
 • V Británii neexistují datové schránky. V ČR musí mít povinně každá firma tzv. datovou schránku bez ohledu na to, jestli ji chce, nebo nechce. Pro provoz datových schránek je však třeba speciálně nastavit počítač, a pokud je jednatel firmy mimo svou kancelář (např. na obchodním jednání v zahraničí), do datové schránky se z cizího počítače patrně nedostane. Může tak z vůle státu propásnout důležitou lhůtu, předvolání či výzvu, protože si přijatou zprávu nemůže přečíst. Stát tak umožnil, aby fikci doručení mohli v době nepřítomnosti jednatele zneužít podvodníci. Druhou nevýhodou datových schránek je, že došlé zprávy nelze vytisknout, vytištěné dokumenty jsou neplatné. Podnikatel musí osobně zajít na poštu, kde poštovní úřednice dokument za poplatek 30 Kč (za každou vytištěnou stranu 30 Kč!) vytiskne a opatří razítkem České pošty – teprve s razítkem pošty je dokument platný. Český podnikatel tak zbytečně stráví mnoho hodin svého času ve frontách na poště a zaplatí vysoké náklady spojené s tiskem úředních dopisů přijímaných přes datové schránky. Třetí nevýhodou datových schránek je opět fikce doručení: po 10 dnech je každá datová zpráva považována za „doručenou“. Pokud se tedy podnikatel vzdálí od svého počítače na více než 10 dní, může jeho firmě hrozit nepříjemná lhůta nebo právní hrozby, o kterých vůbec neví.

Co už nikdy nebudete muset

 1. Nemusíte stále sledovat, zda máte v živnostenském listu zaregistrován správný obor, a zda se náhodu charakterem podnikání už neblížíte jinému oboru. V Anglii neexistují živnostenské listy, a pokud zrovna nechcete založit banku nebo pojišťovnu, úředníky nezajímá, že jeden měsíc podnikáte ve webdesignu, druhý měsíc doučujete angličtinu a další měsíc prodáváte knížky a pexesa ve vlastním e-shopu. Ušetříte: až 500 000 Kč za pokuty za tzv. „neoprávněné podnikání“.
 2. Nemusíte neustále monitorovat, zda úředníci v tichosti nedoplnili živnostenský zákon o nové povinnosti či neměnili stávající formuláře. V Anglii neexistují živnostenské úřady ani živnostenský zákon a nikdo vás nebude kontrolovat a nařizovat vám, jak musíte organizovat interní záležitosti své firmy. Ušetříte: až 1 000 000 Kč za tzv. „správní delikty“, „přestupky“ a podobně.
 3. Nemusíte nikam uvádět číslo spisové značky v obchodním rejstříku, nic takového v Anglii není, ani to britský obchodní rejstřík nezajímá. Ušetříte: až 50 000 Kč za pokuty za neuvádění spisové značky.